Hõimurahvaste programmi uurimistoetuste vahearuannete ja uute taotluste esitamise tähtaeg on 1.11-1.12.2016

Möödunud konkursi info:

Hõimurahvaste programmi IV nõukogu kuulutab välja

uurimistööde projektikonkursi, et toetada hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust.

Uurimistoetusteks jagatakse välja 70 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2016.

Konkursi tingimused leitate siit.

Uurimistoetuse taotlemise vorm

Taotlused palume saata tähtajaks hõimurahvaste programmi sekretärile aadressil: kadi.sarv@ut.ee

Lisateave taotlemise kohta:

Секретариат Совета Программы Родственных Народов:
Marika Alver
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Pärnu mnt 28
10141 Tallinn
Eлектронная почта: marika@fennougria.ee
Тел: +372644 5155