2016

Doktorikraad:

Kristina Yuzieva (mari) – doktoritöö «Марийская орнитонимическая лексика в этнолигвистическом свещении» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2016; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Elena Lastochkina (mari) – doktoritöö  “Лексико-семантические особенности омонимов в марийском языке»(vene keeles) (Tartu Ülikool 2016; eesti ja soome-ugri keeleteadus).

2014

Doktorikraad:

Nikolay Rakin (komi) – doktoritöö ««Kalevala» komi keeles ilukirjandustõlke teooria ja praktika mõnede aspektide kontekstis» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2014; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Natalia Ermakov (ersa) – doktoritöö «Эрзянские причитания: традиции бытования и современное состояние» (vene keeles) (Tallinna Ülikool 2014; kultuuride uuringud).

 

2013

Magistrikraad:

Liliana Klement (mari) – magistritöö «Eestis õppivate ja elavate soome-ugri väikerahvaste meediakasutus» (Tartu Ülikool 2013; kommunikatsioonijuhtimine).

 

2012

Magistrikraad:

Natalia Ganova (komi) – magistritöö «Organisatsioonile pühendumine ja organisatsioonipoolse toetuse tunnetamine reisibüroo X reisikonsultantide ja tugiüksuste töötajate näitel» (Tallinna Ülikool 2012; organisatsioonikäitumine).

Doktorikraad:

Nikolai Kuznetsov (komi) – doktoritöö «Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2012; eesti ja soome-ugri keeleteadus).

 

2011

Doktorikraad:

Alexander Pustyakov (mari) – doktoritöö «Mari El Vabariigi hääbunud asundinimed (struktuurilis-semantiline ja ajaloolis-etümoloogiline analüüs)» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2011; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Lyudmila Yamurzina (mari) – doktoritöö «Maride pereelutsükliga seotud rituaalid üleminekurituaalide teooria kontekstis (idamaride näitel)» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2011; kirjandus ja kultuuriteadused);

Elena Ryabina (udmurt) – doktoritöö «Põhivärvinimed permi keeltes» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2011; eesti ja soome-ugri keeleteadus).

2010

Bakalaureusekraad:

Valentina Batueva (mari) – bakalaureusetöö «Eraisikute investeerimiskäitumist mõjutavad tegurid eesti väärtpaberiinvestorite näitel» (Tartu Ülikool 2010; majandusteadus).

Magistrikraad:

Dmitri Denisov (udmurt) – magistritöö «Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste õiguskaitse standardid ja nende mõju Venemaa Föderatsiooni rahvusvähemuste õiguskaitsele» (Tartu Ülikool 2010; õigusteadus);

Inga Ignatieva
(udmurt) – magistriprojekt kliinilises psühholoogias «Paarisuhtes füüsilist ja vaimset vägivalda kogenud naiste hinnangud iseendale» (Tartu Ülikool 2010; rakenduspsühholoogia).

Doktorikraad:

Svetlana Edygarova
(udmurt) – doktoritöö «Possessiivsuse kategooria udmurdi keeles» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2010; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Valts Ernštreits
(liivlane) – doktoritöö «Liivi kirjakeele kujunemine» (Tartu Ülikool 2010; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Igor Zaytsev
(mari) – doktoritöö «Bioaugmentatsioon LWA substraadiga horisontaalfiltris reovee puhastuseks: voolurežiimi, temperatuuri ja doonorsüsteemi mõju» (inglise keeles) (Tartu Ülikool 2010; keskkonnatehnoloogia).

2009

Bakalaureusekraad:

Mikhail Volkov (mari) – Eesti Kunstiakadeemia 2009; tootedisain;

Ekaterina Vozelova
(hant) – bakalaureusetöö «Rahvusvahelise õiguse standardid põlisrahvaste õiguses maapinnale ja loodusvaradele ning selle regulatsiooni vastavus Jamalis» (Tartu Ülikool 2009; õigusteadus).

Magistrikraad:

Nadezda Pchelovodova (udmurt) – magistritöö «Arvo Valton tõlkijana ja kultuuride vahendajana» (Tallinna Ülikool 2009; kirjandusteadus).

Doktorikraad:

Vyacheslav Eremeev (mari) – doktoritöö „Termošoki ja eelidandamise mõju kartuli seemnemugulate saagistruktuuri elementide kujunemisele“ (inglise keeles) (Eesti Maaülikool 2009, taimekasvatus).


2008

Magistrikraad:

Stanislav Antipov (udmurt) – magistritöö «Rahvuslik maastikumaal kaasaegse eesti kultuuri kontekstis» (vene keeles) (Tallinna Ülikool 2008, kunstiteadus);

Viktoria Bražkina (Konshina) (permikomi) –  magistritöö «Vähemusrahvaste õigused riigi avalikus elus rahvusvahelises ja Venemaa õiguses» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2008; õigusteadus);

Natalia Ermakov (Konstantinova) (ersa) – magistritöö «Ersa ja setu matusekombestik. Võrdlev diskursus» (Tallinna Ülikool 2008; kultuurikorraldus).


2007

Bakalaureusekraad:

Sergei Bojarkin (ersa) – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2007, orel;

Nikolay Derov (ersa) – bakalaureusetöö „Autovedaja vastutus rahvusvahelises õiguses (CMR)“ (Tartu Ülikool 2007, õigusteadus);

Natalia Korneva (udmurt) – Tartu Ülikool 2007, arstiteadus;

Natalia Poyarkova (udmurt) – bakalaureusetöö «Klaasionomeersed tsemendid: toime kudedele ja rakendus hambaravis» (Tartu Ülikool 2007; hambaarstiteadus).

Magistrikraad:

Natalia Abrosimova (ersa) – magistritöö «Mordva keeled: olukord, probleemid ning arenemisperspektiivid» (Tallinna Ülikool 2007; kultuurikorraldus);

Aleksei Aleksejev (mari) – kutsemagistritöö «Laulupidu Marimaal : etnograafiline dokumentaalfilm» (Tallinna Ülikool 2007, kultuuriajalugu);

Elena Ryabina
(udmurt) – magistritöö «Udmurdi vestluskäitumise põhijooni dialoogi ajalise ülesehituse põhjal» (Tallinna Ülikool 2007; kommunikatsioon);

Tatiana Zirnask (mokša) – magistritöö «Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes» (Tartu Ülikool 2007; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Svetlana Tanygina (mari) – magistritöö «Tegurid, mis mõjutavad mari üliõpilaste rahvuslikku eneseteadvust Eestis» (Tallinna Ülikool 2007, kultuurikorraldus).
2006

Bakalaureusekraad:

Valeriy Gimaev (mari) – bakalaureusetöö «Esimese astme kohtud Eestis ja Venemaal» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2006; õigusteadus);

Denis Kavinov (vepslane) – bakalaureusetöö «Beslani tragöödia kajastus vene- ja eestikeelsetes ajalehtedes Molodjož Estonii ja Postimees» (Tartu Ülikool 2006; ajakirjandus);

Viktoriya Konshina (permikomi) – bakalaureusetöö «Kas enesemääramise õigus on ainult rahvaste õigus? (Enesemääramise õiguse teostamine komi-permi rahva poolt)» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2006; õigusteadus);

Liliana Vasilieva (mari) – bakalaureusetöö «Koolivägivalla kajastamine Eesti pressis» (Tartu Ülikool 2006; ajakirjandus);

Maria Vasil’yeva (karjalane) – bakalaureusetöö «Välistöötajate õigusi puudutavad rahvusvahelised ja rahvuslikud õigusaktid» (inglise keeles) (Tartu Ülikool 2006; õigusteadus).

Magistrikraad:

Natalia Koshpaeva (mari) – magistritöö «Keelekümbluse meetod vene-mari kakskeelsuse tingimustes» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2006; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Igor Zaytsev (mari) – magistritöö «Kombineeritud vertikaalvooluliste ja horisontaalvooluliste heitveepuhastuspinnasfiltrite töö võrdlus talveperioodil» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2006; keskkonnatehnoloogia).

2005

Bakalaureusekraad:

Ulla Ernštreite (liivlane) – bakalaureusetöö «Tuleviku väljendamine liivi keeles Matteuse evangeeliumis (võrreldes läti ja eesti keelega)» (Tartu Ülikool 2005, eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Irina Kuldkepp (udmurt) – bakalaureusetöö «Udmurdi keele verbirektsioonid. Udmurdi rahvusest üliõpilaste eesti keele verbirektsiooni vigade analüüs» (Tartu Ülikool 2005; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Serguei Noskov (permikomi) – bakalaureusetöö «Eesti kolmas sektor Euroopa kontekstis. Võrdlev analüüs» (Tallinna Ülikool 2005, haldusjuhtimine);

Olga Orlova (vepslane) – bakalaureusetöö «Vargus Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksis» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2005, õigusteadus);

Nadezhda Saveljeva (permikomi) – bakalaureusetöö «Peredvižnikute teoste kollektsioon Kadrioru Väliskunsti Muuseumis» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2005; kunstiajalugu);

Anastassia Trifonova (karjalane) – bakalaureusetöö «Suur-Soome aade ja Ida-Karjala» (soome keeles) (Tartu Ülikool 2005; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Anastassia Trifonova (karjalane) – bakalaureusetöö «Religiooni ja kultuuri mõju suhtumisel rahasse» (Tartu Ülikool 2005; psühholoogia);

Elena Vlasova (udmurt) – bakalaureusetöö «Eesti ja udmurdi noorukite arusaamad oma kohast sotsiaalses võrgustikus» (Tartu Ülikool 2005; sotsiaaltöö).

Magistrikraad:

Natalya Sazhina (komi) – magistritöö «Possessiivsuse väljendamise viisid tänapäeva eesti ja sürjakomi keeles» (Tartu Ülikool 2005; eesti ja soome-ugri keeleteadus).

Doktorikraad:

Alexander Ryabchikov (mari) – doktoritöö «Development of some mechanical methods for measurement of residual stresses in coatings» (inglise keeles) (Eesti Põllumajandusülikool 2005, maaehitus). Juhendajad: prof. J. Kõo, dots. H. Lille.

2004

Bakalaureusekraad:

Dmitri Denissov (udmurt) – bakalaureusetöö «Vähemusrahvuste õiguskaitse regionaalsetes kokkulepetes (Sõltumatute Riikide Ühenduse ja Euroopa Nõukogu mehhanismide võrdlev käsitlemine)» (Tartu Ülikool 2004; õigusteadus);

Natalia Morozova (ingerisoomlane) – Tartu Ülikool 2004, õigusteadus;

Elena Ryabina (udmurt) – bakalaureusetöö «Kiirlugemise õppimine keskkoolis» (Tartu Ülikool 2004; kasvatusteadused);

Vitali Rõbakov (mari) – bakalaureusetöö «Ettevõtte tööjõu kvaliteedi ja kvantiteedi analüüs» (Tallinna Tehnikaülikool 2004, ärikorraldus)

Tatiana Zirnask (mokša) – bakalaureusetöö «Objektikäänded mokša keeles» (Tartu Ülikool 2004; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Anna Venchakova (mokša) – bakalaureusetöö «Verbirektsioon eesti ja mokša keeles» (Tartu Ülikool 2004; eesti ja soome-ugri keeleteadus).


2003

Bakalaureusekraad:

Natalia Abrosimova (ersa) – bakalaureusetöö «Ersa ja ja soome tänapäeva sõnavara (uudissõnade) võrdlus 1999-2003 aastate jooksul» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);

Anatoly Chernov (mari) – Tartu Ülikool 2003, hambaarstiteadus;

Natalia Ganova (komi) – bakalaureusetöö «Fraseologisme soome- ja komikeelses Uues Testamendis» (soome keeles) (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);

Natalia Konstantinova (ersa) – bakalaureusetöö «Surm mordvalaste (ersalaste) ja soomlaste rahvatraditsioonis» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);

Elena Piskaikina (ersa) — bakalaureusetöö «Proosalegendid soome-karjala ja mordva folklooris» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);

Svetlana Samochkina (ersa) – bakalaureusetöö «Soome ja ersa kõneviiside võrdlemine» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);

Svetlana Tanygina (mari) – bakalaureusetöö «Innovatsioon niidumaride tekstiili ornamendis 19.-20.sajandil» (Tallinna Ülikool 2003, kunstiõpetaja);

Konstantin Tjapin (mari) – Tallinna Tehnikaülikool 2003, ärikorraldus;

Olga Tšernõševa (udmurt) – bakalaureusetöö „Vene ajakirjanikud Nõukogude Eesti ajakirjandussüsteemis“ (Tartu Ülikool 2003, ajakirjandus).

Magistrikraad:

Elena Gordeeva (mari) – magistritöö «Kontrastive analyse der Verbalrektion im Marischen und im Deutschen» (saksa keeles) (Tartu Ülikool 2003, saksa keel ja kirjandus);

Anna Baidoullina (udmurt) – magistritöö «Udmurdi keele Tatõšlõ murrak: foneetika ja morfoloogia» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2003, eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Gennadi Salmijanov (mari) – magistritöö «Mari ajakirjanike professionaliseerumine XXI sajandi lävel» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2003, ajakirjandus).

Doktorikraad:

Tatiana Minniyakhmetova (udmurt) – doktoritöö „Kaama-taguste udmurtide traditsioonilised kombed: struktuur, semantika, folkloor“ (vene keeles) (Tartu Ülikool 2003, eesti ja võrdlev rahvaluule).


2002

Bakalaureusekraad:

Andrei Baiterjakov (udmurt) – bakalaureusetöö «Udmurdi keele prosoodiast» (Tartu Ülikool 2002; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Viktoria Homjakova (komi) – bakalaureusetöö «Zoonüümid inimese välimuse, omaduste ja käitumise iseloomustamisel komi ja eesti fraseologismides» (Tartu Ülikool 2002; eesti keel võõrkeelena);

Inga Ignatyeva (udmurt) – bakalaureusetöö «Vägivallariski hindamine paarisuhtes» (Tartu Ülikool 2002; psühholoogia);

Natalia Polianina (mari) – bakalaureusetöö «Mari El Vabariigi tööturu probleemid» (Tallinna Tehnikaülikool 2002, raha ja pangandus)

Mihhail Tširkov (udmurt) – bakalaureusetöö «Kuritegevus ühiskonnas eksisteeriva anoomia väljendajana» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2002; õigusteadus);

Nikolay Yuferev (udmurt) – bakalaureusetöö «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni notariaadikorralduste võrdlus» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2002, õigusteadus).

Magistrikraad:

Natalja Gordejeva (udmurt) – magistritöö «Kohakäänded eesti ja udmurdi keeles» (Tartu Ülikool 2002, eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Nikolay Kuznetsov
(komi) – magistritöö «Lähikohakäänded komi keele kohakäänete süsteemis» (Tartu Ülikool 2002; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Vadim Nikitin (mari) – magistritöö «Välispankade sisenemisstrateegiad Venemaa turule: teoreetilised ja mõned empiirilised tõendid» (inglise keeles) (Tartu Ülikool 2002; majandusteadus);

Valentina Paimetova (mari) – magistritöö «Kimalased ja nende toidutaimed ökoloogilise ja konventsionaalse maaviljelusega taludes» (Eesti Põllumajandusülikool 2002, taimekasvatus);

Ljudmila Talejeva (neenets) – magistritöö «Neenetsi keele võõrkeelena õpetamise metoodika algetapil» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2002; eesti ja soome-ugri keeleteadus).

2001

Bakalaureusekraad:

Olga Ananjeva (mari) – Tartu Ülikool 2001, arstiteadus;

Dmitri Kildjakov (mari) – bakalaureusetöö «Mari Vabariigi linnuvabriku “Gornomariiskaja” majandusliku tegevuse analüüs (aastatel 1995-1999)» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Natalja Kolegova (komi) – bakalaureusetöö «Komi metshaldjapärimus tänapäeval (eesti metshaldjapärimuse taustal)» (Tartu Ülikool 2001; eesti keel võõrkeelena);

Bella Tchassovskaia (mari) – bakalaureusetöö «Eesti temaatika vene ajalehtedes 1930ndatel aastatel» (Tartu Ülikool 2001; ajakirjandus).

Magistrikraad:

Valeri Aleksandrov (mari) – magistritöö «Ilmastiku ja puidukaitsevahendite mõju puidu tugevusele» (Eesti Põllumajandusülikool 2001, metsamajandus);

Kirill Istomin (komi) – magistritöö „Komi põhjapõdrakarjatamine : ajalugu ja kaasaegne seisund etnoökoloogilisest aspektist“ (inglise keeles) (Tartu Ülikool 2001, etnoloogia);

Svetlana Kadõkova (mari) – magistritöö «Kohanemine uues sotsiokultuurilises keskkonnas ja sellega seotud psühholoogilised raskused» (Tallinna Pedagoogikaülikool 2001, psühholoogia).

2000

Bakalaureusekraad:

Aleksei Aleksejev (mari) – bakalaureusetöö «Etnograafiline dokumentaalfilm „Püha Mägi“» (Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, filmi- ja videorežii);

Andrei Aleksejev (mari) – Eesti Kunstiakadeemia 2000, maalikunst;

Angelina Astafjeva (mari) – Tartu Ülikool 2000, ettevõttemajandus;

Nadezda Kozlova (mari) – Eesti Muusikaakadeemia 2000, klaver;

Nikolai Kuznetsov
(komi) – bakalaureusetöö «Komi keele kohakäänded» (Tartu Ülikool 2000; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Natalia Lill (mari) – bakalaureusetöö «Rahvariide elu tänapäeval» (töö koosnes kollektsioonist ja portfoliost) (Eesti Kunstiakadeemia 2000, moekunst);

Vassili Nikolajev (mari) – bakalaureusetöö «Frekventatiivid eesti ja mari keeles» (Tartu Ülikool 2000, eesti keel (võõrkeelena));

Galina Ossipova (mari) – Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, alus- ja esiõpetus;

Eduard Petrov (mari) – Tartu Ülikool 2000, õigusteadus;

Nadežda Plotnikova (udmurt) – bakalaureusetöö «Udmurdi raadio ajaloost : algaastad ja tänapäev» (Tartu Ülikool 2000, ajakirjandus);

Natalia Pärtin (mari) – bakalaureusetöö «Raamatupidamise korraldus aktsiaseltsis “Kozmodemjanski piimakombinaat”» (Eesti Põllumajandusülikool 2000, põllumajanduslik raamatupidamine ja rahandus);

Irina Saranova (mari) – bakalaureusetöö «Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus» (Tartu Ülikool 2000; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Natalja Sažina (komi) – bakalaureusetöö «Possessiivsuse väljendamine eesti ja sürjakomi keeles» (Tartu Ülikool 2000; eesti ja soome-ugri keeleteadus);

Mihhail Sevrjugin
(mari) – Tallinna Tehnikaülikool 2000, arvuti- ja süsteemitehnika;

Olga Tšumajeva (mari) – Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, soome keel;

Igor Volkov (mari) – Eesti Kunstiakadeemia 2000, tootedisain.

Magistrikraad:

Vjatseslav Jeremejev (mari) – magistritöö «Seemnekartuli mahapanekueelse termilise töötlemise mõju mugulasaagi kujunemisele ja selle kvaliteet» (Eesti Põllumajandusülikool 2000, taimekasvatus);

Erik Juzykain (mari) – magistritöö «Marilaste infokeskkonna mõningaid aspekte» (Tallinna Ülikool 2000, kultuuriteadus);

Tatjana Romanova-Vorontsova (mari) – magistritöö «Lucia roll Donizetti ooperis ‘Lucia di Lammermoor’ : muusikalisi ja lavalisi probleeme“ (Eesti Muusikaakadeemia 2000, ooperilaul);

Ljudmila Smirnova (mari) – Eesti Muusikaakadeemia 2000, kammeransambel;

Galina Zvereva (mari) – magistritöö „Mari kannel — küsle : pilli ja pillimänguga seotud probleemid“ (Eesti Muusikaakadeemia 2000, koolimuusika);

Dmitri Tširkov (udmurt) – Eesti Põllumajandusülikooli 2000, maaehitus;

Nikolai Vassiljev (mari) – magistritöö «Tootmise kontsentreerimise ja spetsialiseerimise majanduslik efektiivsus (Soome talumajanduse näitel)» (Eesti Põllumajandusülikool 2000, põllumajanduse ökonoomika ja ettevõtlus).
1999

Bakalaureusekraad:

Vjatšeslav Aktanajev (mari) – bakalaureusetöö «Kiirtoitlustusettevõtte juhtimine» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Snežana Bogatšova (mari) – bakalaureusetöö «Piima tootmise majandusstatistiline analüüs Eestis (1993-1997)» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Alla Fjodorova (mari) – bakalaureusetöö «Mari EL Zvenigovo rajooni Mitshurini nim. Põllumajandusettevõtte tootmistasuvuse analüüs (Piimakarja näitel)» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Irina Isimetova (mari) – bakalaureusetöö «Baškortostani ajakirjanduse arenemine» (Tartu Ülikool 1999, ajakirjandus);

Margarita Ivanova (mari) – bakalaureusetöö «AS “Aljonkino Piimakombinaadi” majandusliku tegevuse analüüs» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Tatjana Ivanova (mari) – bakalaureusetöö «Soone talu veisekasvatuse arengukava Tartu maakonnas» (Eesti Põllumajandusülikool 1999, ettevõtlus);

Irina Kuznetsova (mari) – bakalaureusetöö «Põllumajandusettevõtete investeeringute finantseerimise probleeme Venemaal ja Mari Vabariigis» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Tatjana Lazareva (mari) – bakalaureusetöö «Seakasvatuse majanduslik efektiivsus» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Oksana Maniškina (mari) – bakalaureusetöö «Euroopa Liidu põllumajandus ja selle mõju Eesti Vabariigile» (Eesti Põllumajandusülikool 1999, ettevõtlus);

Vadim Nikitin (mari) – Tartu Ülikool 1999, ettevõttemajandus;

Andrei Nikolajev (udmurt) – bakalaureusetöö «Konkurentsipoliitika Eestis» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);

Valentina Nikolajeva (udmurt) – bakalaureusetöö «Kolmandale isikule viitamine K.Ristikivi romaanis «Lohe hambad» (Tartu Ülikool 1999, eesti keel (võõrkeelena));

Gennadi Salmianov (mari) – bakalaureusetöö «Mari ajakirjanduse teke ja arengukäik aastast 1907 kuni 1920ndate keskpaigani» (Tartu Ülikool 1999, ajakirjandus);

Ludmilla Vinogradova (mari) – bakalaureusetöö «AS “Akashevskoe” majandustegevuse analüüs» (Eesti Põllumajandusülikool 1999).

Magistrikraad:

Jüri Gordejev (mari) – magistritöö «Volga-Kaama regiooni idamaride rahvuslik eneseteadvus» (Tartu Ülikool 1999, inimgeograafia);

Aleksandr Rjabtšikov (mari) – magistritöö «Jääkpingete määramine pinnetes silindrilise aluse pikideformatsiooni mõõtmise meetodiga» (vene keeles) (Eesti Põllumajandusülikool 1999, maaehitus). Juhendajad: prof. J. Kõo, dots. H. Lille.