Выпускники


2016

Doktorikraad:


2014

Doktorikraad:


2013

Magistrikraad:


2012

Magistrikraad:

 • • Natalia Ganova (komi) – magistritöö «Organisatsioonile pühendumine ja organisatsioonipoolse toetuse tunnetamine reisibüroo X reisikonsultantide ja tugiüksuste töötajate näitel» (Tallinna Ülikool 2012; organisatsioonikäitumine).

Doktorikraad:


2011

Doktorikraad:


2010

Bakalaureusekraad:

Magistrikraad:

Doktorikraad:


2009

Bakalaureusekraad:

 • • Mikhail Volkov (mari) – Eesti Kunstiakadeemia 2009; tootedisain;
 • • Ekaterina Vozelova (hant) – bakalaureusetöö «Rahvusvahelise õiguse standardid põlisrahvaste õiguses maapinnale ja loodusvaradele ning selle regulatsiooni vastavus Jamalis» (Tartu Ülikool 2009; õigusteadus).

Magistrikraad:

 • • Nadezda Pchelovodova (udmurt) – magistritöö «Arvo Valton tõlkijana ja kultuuride vahendajana» (Tallinna Ülikool 2009; kirjandusteadus).

Doktorikraad:

 • • Vyacheslav Eremeev (mari) – doktoritöö „Termošoki ja eelidandamise mõju kartuli seemnemugulate saagistruktuuri elementide kujunemisele“ (inglise keeles) (Eesti Maaülikool 2009, taimekasvatus).

2008

Magistrikraad:

 • • Stanislav Antipov (udmurt) – magistritöö «Rahvuslik maastikumaal kaasaegse eesti kultuuri kontekstis» (vene keeles) (Tallinna Ülikool 2008, kunstiteadus);
 • • Viktoria Bražkina (Konshina) (permikomi) –  magistritöö «Vähemusrahvaste õigused riigi avalikus elus rahvusvahelises ja Venemaa õiguses» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2008; õigusteadus);
 • • Natalia Ermakov (Konstantinova) (ersa) – magistritöö «Ersa ja setu matusekombestik. Võrdlev diskursus» (Tallinna Ülikool 2008; kultuurikorraldus).

2007

Bakalaureusekraad:

 • • Sergei Bojarkin (ersa) – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2007, orel;
 • • Nikolay Derov (ersa) – bakalaureusetöö „Autovedaja vastutus rahvusvahelises õiguses (CMR)“ (Tartu Ülikool 2007, õigusteadus);
 • • Natalia Korneva (udmurt) – Tartu Ülikool 2007, arstiteadus;
 • • Natalia Poyarkova (udmurt) – bakalaureusetöö «Klaasionomeersed tsemendid: toime kudedele ja rakendus hambaravis» (Tartu Ülikool 2007; hambaarstiteadus).

Magistrikraad:

 • Natalia Abrosimova (ersa) – magistritöö «Mordva keeled: olukord, probleemid ning arenemisperspektiivid» (Tallinna Ülikool 2007; kultuurikorraldus);
 • Aleksei Aleksejev (mari) – kutsemagistritöö «Laulupidu Marimaal : etnograafiline dokumentaalfilm» (Tallinna Ülikool 2007, kultuuriajalugu);

  Elena Ryabina
  (udmurt) – magistritöö «Udmurdi vestluskäitumise põhijooni dialoogi ajalise ülesehituse põhjal» (Tallinna Ülikool 2007; kommunikatsioon);
 • Tatiana Zirnask (mokša) – magistritöö «Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes» (Tartu Ülikool 2007; eesti ja soome-ugri keeleteadus);
 • Svetlana Tanygina (mari) – magistritöö «Tegurid, mis mõjutavad mari üliõpilaste rahvuslikku eneseteadvust Eestis» (Tallinna Ülikool 2007, kultuurikorraldus).

2006

Bakalaureusekraad:

Magistrikraad:


2005

Bakalaureusekraad:

Magistrikraad:

Doktorikraad:

 • • Alexander Ryabchikov (mari) – doktoritöö «Development of some mechanical methods for measurement of residual stresses in coatings» (inglise keeles) (Eesti Põllumajandusülikool 2005, maaehitus). Juhendajad: prof. J. Kõo, dots. H. Lille.

2004

Bakalaureusekraad:


2003

Bakalaureusekraad:

 • • Natalia Abrosimova (ersa) – bakalaureusetöö «Ersa ja ja soome tänapäeva sõnavara (uudissõnade) võrdlus 1999-2003 aastate jooksul» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);
 • • Anatoly Chernov (mari) – Tartu Ülikool 2003, hambaarstiteadus;
 • • Natalia Ganova (komi) – bakalaureusetöö «Fraseologisme soome- ja komikeelses Uues Testamendis» (soome keeles) (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);
 • • Natalia Konstantinova (ersa) – bakalaureusetöö «Surm mordvalaste (ersalaste) ja soomlaste rahvatraditsioonis» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);
 • • Elena Piskaikina (ersa) — bakalaureusetöö «Proosalegendid soome-karjala ja mordva folklooris» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);
 • • Svetlana Samochkina (ersa) – bakalaureusetöö «Soome ja ersa kõneviiside võrdlemine» (Tallinna Ülikool 2003, soome keel);
 • • Svetlana Tanygina (mari) – bakalaureusetöö «Innovatsioon niidumaride tekstiili ornamendis 19.-20.sajandil» (Tallinna Ülikool 2003, kunstiõpetaja);
 • • Konstantin Tjapin (mari) – Tallinna Tehnikaülikool 2003, ärikorraldus;
 • • Olga Tšernõševa (udmurt) – bakalaureusetöö „Vene ajakirjanikud Nõukogude Eesti ajakirjandussüsteemis“ (Tartu Ülikool 2003, ajakirjandus).

Magistrikraad:

 • • Elena Gordeeva (mari) – magistritöö «Kontrastive analyse der Verbalrektion im Marischen und im Deutschen» (saksa keeles) (Tartu Ülikool 2003, saksa keel ja kirjandus);
 • • Anna Baidoullina (udmurt) – magistritöö «Udmurdi keele Tatõšlõ murrak: foneetika ja morfoloogia» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2003, eesti ja soome-ugri keeleteadus);
 • • Gennadi Salmijanov (mari) – magistritöö «Mari ajakirjanike professionaliseerumine XXI sajandi lävel» (vene keeles) (Tartu Ülikool 2003, ajakirjandus).

Doktorikraad:

 • • Tatiana Minniyakhmetova (udmurt) – doktoritöö „Kaama-taguste udmurtide traditsioonilised kombed: struktuur, semantika, folkloor“ (vene keeles) (Tartu Ülikool 2003, eesti ja võrdlev rahvaluule).

2002

Bakalaureusekraad:

Magistrikraad:


2001

Bakalaureusekraad:

Magistrikraad:

 • • Valeri Aleksandrov (mari) – magistritöö «Ilmastiku ja puidukaitsevahendite mõju puidu tugevusele» (Eesti Põllumajandusülikool 2001, metsamajandus);
 • • Kirill Istomin (komi) – magistritöö „Komi põhjapõdrakarjatamine : ajalugu ja kaasaegne seisund etnoökoloogilisest aspektist“ (inglise keeles) (Tartu Ülikool 2001, etnoloogia);
 • • Svetlana Kadõkova (mari) – magistritöö «Kohanemine uues sotsiokultuurilises keskkonnas ja sellega seotud psühholoogilised raskused» (Tallinna Pedagoogikaülikool 2001, psühholoogia).

2000

Bakalaureusekraad:

 • • Aleksei Aleksejev (mari) – bakalaureusetöö «Etnograafiline dokumentaalfilm „Püha Mägi“» (Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, filmi- ja videorežii);
 • • Andrei Aleksejev (mari) – Eesti Kunstiakadeemia 2000, maalikunst;
 • • Angelina Astafjeva (mari) – Tartu Ülikool 2000, ettevõttemajandus;
 • • Nadezda Kozlova (mari) – Eesti Muusikaakadeemia 2000, klaver;
 • • Nikolai Kuznetsov (komi) – bakalaureusetöö «Komi keele kohakäänded» (Tartu Ülikool 2000; eesti ja soome-ugri keeleteadus);
 • • Natalia Lill (mari) – bakalaureusetöö «Rahvariide elu tänapäeval» (töö koosnes kollektsioonist ja portfoliost) (Eesti Kunstiakadeemia 2000, moekunst);
 • • Vassili Nikolajev (mari) – bakalaureusetöö «Frekventatiivid eesti ja mari keeles» (Tartu Ülikool 2000, eesti keel (võõrkeelena));
 • • Galina Ossipova (mari) – Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, alus- ja esiõpetus;
 • • Eduard Petrov (mari) – Tartu Ülikool 2000, õigusteadus;
 • • Nadežda Plotnikova (udmurt) – bakalaureusetöö «Udmurdi raadio ajaloost : algaastad ja tänapäev» (Tartu Ülikool 2000, ajakirjandus);
 • • Natalia Pärtin (mari) – bakalaureusetöö «Raamatupidamise korraldus aktsiaseltsis “Kozmodemjanski piimakombinaat”» (Eesti Põllumajandusülikool 2000, põllumajanduslik raamatupidamine ja rahandus);
 • • Irina Saranova (mari) – bakalaureusetöö «Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus» (Tartu Ülikool 2000; eesti ja soome-ugri keeleteadus);
 • • Natalja Sažina (komi) – bakalaureusetöö «Possessiivsuse väljendamine eesti ja sürjakomi keeles» (Tartu Ülikool 2000; eesti ja soome-ugri keeleteadus);
 • • Mihhail Sevrjugin (mari) – Tallinna Tehnikaülikool 2000, arvuti- ja süsteemitehnika;
 • • Olga Tšumajeva (mari) – Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, soome keel;
 • • Igor Volkov (mari) – Eesti Kunstiakadeemia 2000, tootedisain.

Magistrikraad:

 • • Vjatseslav Jeremejev (mari) – magistritöö «Seemnekartuli mahapanekueelse termilise töötlemise mõju mugulasaagi kujunemisele ja selle kvaliteet» (Eesti Põllumajandusülikool 2000, taimekasvatus);
 • • Erik Juzykain (mari) – magistritöö «Marilaste infokeskkonna mõningaid aspekte» (Tallinna Ülikool 2000, kultuuriteadus);
 • • Tatjana Romanova-Vorontsova (mari) – magistritöö «Lucia roll Donizetti ooperis ‘Lucia di Lammermoor’ : muusikalisi ja lavalisi probleeme“ (Eesti Muusikaakadeemia 2000, ooperilaul);
 • • Ljudmila Smirnova (mari) – Eesti Muusikaakadeemia 2000, kammeransambel;
 • • Galina Zvereva (mari) – magistritöö „Mari kannel – küsle : pilli ja pillimänguga seotud probleemid“ (Eesti Muusikaakadeemia 2000, koolimuusika);
 • • Dmitri Tširkov (udmurt) – Eesti Põllumajandusülikooli 2000, maaehitus;
 • • Nikolai Vassiljev (mari) – magistritöö «Tootmise kontsentreerimise ja spetsialiseerimise majanduslik efektiivsus (Soome talumajanduse näitel)» (Eesti Põllumajandusülikool 2000, põllumajanduse ökonoomika ja ettevõtlus).

1999

Bakalaureusekraad:

 • • Vjatšeslav Aktanajev (mari) – bakalaureusetöö «Kiirtoitlustusettevõtte juhtimine» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Snežana Bogatšova (mari) – bakalaureusetöö «Piima tootmise majandusstatistiline analüüs Eestis (1993-1997)» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Alla Fjodorova (mari) – bakalaureusetöö «Mari EL Zvenigovo rajooni Mitshurini nim. Põllumajandusettevõtte tootmistasuvuse analüüs (Piimakarja näitel)» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Irina Isimetova (mari) – bakalaureusetöö «Baškortostani ajakirjanduse arenemine» (Tartu Ülikool 1999, ajakirjandus);
 • • Margarita Ivanova (mari) – bakalaureusetöö «AS “Aljonkino Piimakombinaadi” majandusliku tegevuse analüüs» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Tatjana Ivanova (mari) – bakalaureusetöö «Soone talu veisekasvatuse arengukava Tartu maakonnas» (Eesti Põllumajandusülikool 1999, ettevõtlus);
 • • Irina Kuznetsova (mari) – bakalaureusetöö «Põllumajandusettevõtete investeeringute finantseerimise probleeme Venemaal ja Mari Vabariigis» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Tatjana Lazareva (mari) – bakalaureusetöö «Seakasvatuse majanduslik efektiivsus» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Oksana Maniškina (mari) – bakalaureusetöö «Euroopa Liidu põllumajandus ja selle mõju Eesti Vabariigile» (Eesti Põllumajandusülikool 1999, ettevõtlus);
 • • Vadim Nikitin (mari) – Tartu Ülikool 1999, ettevõttemajandus;
 • • Andrei Nikolajev (udmurt) – bakalaureusetöö «Konkurentsipoliitika Eestis» (Eesti Põllumajandusülikool 1999);
 • • Valentina Nikolajeva (udmurt) – bakalaureusetöö «Kolmandale isikule viitamine K.Ristikivi romaanis «Lohe hambad» (Tartu Ülikool 1999, eesti keel (võõrkeelena));
 • • Gennadi Salmianov (mari) – bakalaureusetöö «Mari ajakirjanduse teke ja arengukäik aastast 1907 kuni 1920ndate keskpaigani» (Tartu Ülikool 1999, ajakirjandus);
 • • Ludmilla Vinogradova (mari) – bakalaureusetöö «AS “Akashevskoe” majandustegevuse analüüs» (Eesti Põllumajandusülikool 1999).

Magistrikraad:

 • • Jüri Gordejev (mari) – magistritöö «Volga-Kaama regiooni idamaride rahvuslik eneseteadvus» (Tartu Ülikool 1999, inimgeograafia);
 • • Aleksandr Rjabtšikov (mari) – magistritöö «Jääkpingete määramine pinnetes silindrilise aluse pikideformatsiooni mõõtmise meetodiga» (vene keeles) (Eesti Põllumajandusülikool 1999, maaehitus). Juhendajad: prof. J. Kõo, dots. H. Lille.