Hõimuklubi: liivlased


Подробная информация о событии


capture

Kolmapäeval 25. jaanuaril kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Kas eelmine aasta oli liivi aasta?

 

Keeleteadlane ja akadeemik Karl Pajusalu tutvustab nelja 2016. aastal ilmunud väljaannet liivi keelest ja kultuurist:

Eberhard Winkleri ja Karl Pajusalu koostatud monograafiat Andreas Johan Sjögreni salatsiliivi talletustest,
eesti ja soome-ugri keeleteadlaste ajakirja liivi erinumbrit,
Eduard Vääri liivi uurimuste kogumikku ja
liivi aastaraamatut.

Viimasest loeb Pajusalu ka Kempi Karli laias Euroopas kirjutatud salatsiliivi luuletusi koos eestikeelsete tõlgetega.

 

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.

 

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Eesti Keele Instituut www.eki.ee

Toetavad:
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Eesti Kultuurkapital
HTM hõimurahvaste programm

 

FU_hoimuklubi_01_17_print_par