Hõimuklubi: keeleteadlane Riho Grünthal Venemaa ekspeditsioonidest


Подробная информация о событии


capture

Kolmapäeval, 08. märtsil kell 17 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Soome keeleteadlased Siberis

 

Seni on Eestis suhteliselt vähe käsitletud Soome keeleuurijate-rännumeeste ekspeditsioone Venemaa soome-ugri rahvaste juurde 19. sajandil. Helsingi ülikooli professor Riho Grünthal räägib Soome keeleteadlaste uurimisreiside tähendusest kaasajal ja hiljemgi nii keeleteaduse kui ka rahvusliku idenditeedi kujunemise seisukohast.

Kuulsate Soome keeleteadlaste, eesotsas A. J. Sjögren ja M. A. Castrén, uurimisreiside eesmärk Venemaa soome-ugri aladele oli heita valgust soome-ugri rahvaste varasemale ajaloole. Teerajajatena rahvusteaduste uurimistraditsioonis kogusid nad hulgaliselt materjale, mille põhjal saadi parem ülevaade soomlaste ja nende lähemate sugulaste minevikust.

Soome keeleteadlaste ekspeditsioonid 19. sajandil jagunevad kolme perioodi. Sajandi esimesel poolel oli nende eesmärk koostada põhjalik ülevaade Põhja-Venemaal elavate soome-ugri keeli kõnelevate rahvaste elu ja olude kohta.

Seejärel jäi huvi Venemaa soome-ugri alade vastu tükiks ajaks tagaplaanile, muu hulgas tegeleti näiteks soomekeelse koolihariduse loomisega. Soome-ugri seltsi rajamisega 1883. aastal algas aga humanitaarteaduste alal erakordselt viljakas periood. 20. sajandi fennougristide üks tähtsamatest ülesannetest oli uurimistulemuste publitseerimine.

 

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Eesti Keele Instituut www.eki.ee

Toetavad:
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Eesti Kultuurkapital
HTM hõimurahvaste programm

riho grünthal foto lena salmi

Professor Riho Grünthal. Foto: Lena Salmi