Hõimuklubi: uued arusaamad läänemeresoome rahvaste etnogeneesist


Подробная информация о событии


K, 21. märtsil kell 17 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

hoimuklubi

Arheoloog ja akadeemik Valter Lang käsitleb oma ettekandes uutele faktidele tuginedes läänemeresoome etnogeneesi sõlmküsimusi: millal ja kuidas jõudsid läänemeresoomlaste esivanemad Läänemere äärde; millised olid nende suhted naaberhõimudega; kus, kuidas ja millal tulevad meile balti ja germaani mõjutused ning millal ja kuidas hargnes ühtne läänemeresoome keel ja kultuur hilisemateks läänemeresoome keelteks ja rahvasteks.

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan professor Valter Lang.

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus www.fennougria.ee
Eesti Keele Instituut www.eki.ee

Kõik huvilised on oodatud!
Üritusest osavõtt on prii.