Fenno-Ugria üldkoosolek


Подробная информация о событии

  • Kuupäev:
  • Категории:

 Reedel, 2. juunil kell 15−18 Kanutiaia noortemaja saalis (Aia 12)

MTÜ Fenno-Ugria asutamisest möödus tänavu 27. mail 90 aastat. Selle puhul toimub üldkoosolek Fenno-Ugria asutamiskohas Aia tänaval ja erineb tavapärasest.

1927. aastal lõid Eesti vabariigi president ja teised riigimehed tõhusamaks hõimutööks asutuse, mis on praeguseks muutunud ühiskondlikuks organisatsiooniks, kuid mille tegevus vajab siiski aeg-ajalt laiemat mõtestamist nii rahvuslikul kui ka riiklikul tasandil. Oleme selle üle palunud arutlema liikmesorganisatsiooni Eesti Rahva Muuseumi direktori Tõnis Lukase. Fenno-Ugria ajaloo huvitavamaid seiku valgustab Fenno-Ugria üks taasasutajaid ja praegune töötaja Jaak Prozes. Milline peaks olema koostöö soome-ugri rahvastega tulevikus, arutlevad Fenno-Ugria Noorte esindajad.

Päevakord:
1. Rakenduslik osa
2. Kõnekoosolek
3. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse 2016. aasta majandusaasta aruanne
3.1. 2016. aasta tegevusaruanne
3.2. 2016. aasta finantsaruanne
3.3. Revisjonikomisjoni arvamus
3.4. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevus 2017
4.1. 2017. aasta tegevuskava
4.2. 2017. aasta eelarve
4.3. 2017. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
5. Juhatuse valimine
6. Kohapeal algatatud küsimused
7. Seltskondlik koosviibimine

kanutiaia_noortemaja_Fenno_Ugria_üldkoosolek

Kanutiaia Noortemaja (Aia tn 12) on hoone, kus peeti 90 aastat tagasi 1927. aasta 27. mail Fenno-Ugria nõukogu esimene koosolek. Pilt: Tallinna Kanutiaia Noortemaja