Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolek Tartus


Подробная информация о событии


Reedel, 27. jaanuaril kell 17.00 Tartus Tampere Maja keldrisaalis (Jaani tn 4)

Kõnekoosolekul esineb kauaaegne Rootsi Raadio soomekeelsete saadete toimetaja
Juha Tainio ettekandega “Kohtumisi ingerisoomlastega Soomes ja Rootsis”.
Ettekanne on soome keeles.

 

Juha Tainio on tutvustanud oma ettekannet järgmiselt:

“Minu tutvus ingerisoomlastega algas juba koolieas, kui kuulsin esimest korda selle rahvarühma sõjaaegsest saatusest koolivend Ville Marjomäki ingerlasest emalt.

Kui 1970. aastatel olin Örebros Kesk-Rootsi raadiokanali soomekeelsete saadete toimetaja, panin tähele, et minu intervjueeritavad olid sageli ingerisoome taustaga. Neid oli nii tööbörsi vahenduskontoris kui ka pagulaste nõuandlates ja mujal. Örebrosse olid nad rajanud koguni soome seltsi.

Pea neljakümne aasta jooksul Rootsi Raadio soomekeelsete saadete toimetajana tegin ohtralt intervjuusid ingerisoomlastega, kellest osa olid teinud märkimisväärset karjääri, mõned koguni rahvusvahelisel tasemel. Just neid kohtumisi oma ettekandes meenutangi.”

 

Kõnekoosoleku korraldab Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts koostöös Tampere Majaga.

Lähem info:
EAISi juhatuse esimees Taisto-Kalevi Raudalainen
e-post: taika.raud@gmail.com
tel. 5199 1427
Teade seltsi kodulehel

Juha Tainio Foto Jukka Tuominen Sveriges Radio Sisuradio

Juha Tainio. Foto: Jukka Tuominen, Sveriges Radio Sisuradio